Fundacja Przestrzeni Obywatelskiej na III Kongresie Zagranicznych Badaczy Dziejów Polski

Dodano: 15.10.2017 r.

Polskie Towarzystwo Historyczne w dniach 11-14 października 2017 r. zorganizowało w Krakowie III Kongres Zagranicznych Badaczy Dziejów Polski. Za organizację Kongresu odpowiadali prof. prof. Andrzej Chwalba i Krzysztof Zamorski.  W Kongresie wzięło udział 1200 zagranicznych i polskich historyków, wygłoszono ok. 250 referatów. Podczas uroczystego otwarcia Kongresu w Auditorium Maximum UJ, Prof. Andrzej Chwalba przedstawił m. in. osiągnięcia naszego projektu: „Przywracanie zapomnianej historii. Wyobrażenia o Europie Środkowo-Wschodniej w anglojęzycznych podręcznikach akademickich”.

Sponsor Kongresu: PGNiG przygotowało wspólnie z naszą Fundacją materiały o powyższym projekcie w językach polskim i angielskim, które udostępniono uczestnikom wydarzenia oraz prezentowało najważniejsze osiągnięcia projektu na telebimie.

Według wypowiedzi organizatorów "uczestnicy dyskutowali fenomen nowożytnego państwa polskiego na tle powszechnym i odpowiadali m.in. na pytanie — na ile „Dawna Rzeczpospolita" była państwem unikalnym, a na ile jej dzieje były podobne do historii państw sąsiednich, czy też leżących w innych częściach Europy i świata. Ważnym punktem obrad była kwestia dziedzictwa „Dawnej Rzeczypospolitej" i jego obecności w świadomości narodów zamieszkujących jej terytorium — Białorusinów, Litwinów, Łotyszy, Niemców, Rosjan, Ukraińców, Żydów".