I. Konferencja 7–13 grudnia 2006r.

W spotkaniu uczestniczyło 3 autorów i 3 wydawców amerykańskich oraz 6-ciu polskich ekspertów:

Autorzy i omawiane teksty:

  1. Prof. John Merriman - Yale University, A History of Modern Europe, W.W. Norton Com.
  2. Jo Ann Moran Cruz - Georgetown University, Medieval World, Houghton Mifflin
  3. Theodore Weeks - Southern Illinois University, Making Europe, Houghton Mifflin

Edytorzy:

Prof. Gabor Agoston - Georgetown University Washington
Prof. James Collins - Georgetown University
Ashley Dodge – wydawca Thomson Wadsworth

Eksperci:

Prof. Andrzej Kamiński - Georgetown University, pomysłodawca i koordynator Konferencji
Prof. Wojciech Fałkowski - Uniwersytet Warszawski
Dr Krzysztof Łazarski - PhD Georgetown Univ., obecnie Uczelnia Łazarskiego.
Prof. Mariusz Markiewicz - Uniwersytet Jagielloński
Prof. Daria Nałęcz - PAN
Prof. Andrzej Nowak - Uniwersytet Jagielloński, PAN

W konferencji gościliśmy troje autorów i edytorów. Wśród edytorów było dwóch wybitnych profesorów historii z Georgetown University: Prof. Collinsa, który jest jednocześnie wydawcą serii monograficznej w Cambridge University Press oraz prof. Gabora Agostona, autora i edytora: Encyclopedia of the Ottoman Empire.

W ramach konferencji przeprowadzono debaty nad trzema amerykańskimi podręcznikami.

Jak wynika z otrzymanych listów od amerykańskich uczestników konferencji debata o faktach historycznych na przestrzeni wieków wywarła na uczestnikach wrażenie (zwłaszcza list prof. Johna Merrimana z Yale University, prof. Jamesa Collinsa z Georgetown University i jednocześnie edytora Cambridge University Press. Dzieło Prof. Merrimana pt.: History of Modern Europe) osiągnęła edycję 500 tys. egz. i jest jednym z najbardziej poczytnych podręczników w USA. Inny uczestnik - Prof. Theodore Weeks, kończący obecnie swój podręcznik dla Houghton Mifflin z historii Europy XIX i XX w. oświadczył, że dzięki dyskusjom z polskimi ekspertami uniknie wielu błędów w publikacji (wydanie w 2007 r.) oraz rozszerzy ją o pominięte zagadnienia. Prof. Jo Ann Moran Cruz z Georgetown University, autorka podręcznika Medieval Worlds 300-1492 uzupełni go przy następnej edycji o dyskutowane fakty.

Szczególnie silne wrażenie na amerykańskich gościach wywarła wizyta w Muzeum Powstania Warszawskiego, a także zapoznanie się z dokumentami okresu Rzeczypospolitej Obojga Narodów, przede wszystkim: Konstytucji Nihil Novi, Statutu Łaskiego, Konfederacji Generalnej Warszawskiej, Artykułów Henrykowskich i Unii Lubelskiej. Prof. James Collins, wybitny specjalista zajmujący się historią Francji, podczas konferencji oświadczył, że to Henryk Walezy wprowadził we Francji reformę administracyjną wzorowaną na sejmikach Rzeczypospolitej, co zostało przyjęte przez obecnych ze zdziwieniem, ale bez zastrzeżeń, gdyż udało się nam przekonać amerykańskich kolegów, iż europejski Zachód nie zawsze był wzorem tworzenia dobrych ustrojów politycznych i skutecznych reform administracyjnych.

Wróć