II. Konferencja 25 maja–3 czerwca 2007r.

Autorzy i omawiane teksty:

  1. Prof. Jackson J. Spielvogel - Western Civilization, Thomson Wadsworth – najbardziej poczytny podręcznik: 7 edycji razem 1,5 mln sprzedanych egz.,
  2. Prof. Hendrik Willem van Loon, John Merriman - The Story of Manking, Thomson Wadsworth
  3. Prof. John McNeill - The Human Web, Oxford University Press
  4. Prof. Meredith Veldman - The West: Meredith Veldman współautorka podręcznika, Pearson-Longman
  5. Prof. Jo Ann Moraz Cruz - Medieval Worlds 300-1492, Houghton Mifflin

Edytorzy:

  1. Gabor Agoston – prof. historii GU, edytor Ottomanian Encyclopaedia
  2. James Collins – prof. historii Georgetown Univ. Washington, edytor Cambridge University Press serii monograficznej: Modern History
  3. Ashley Dodge – Senior Acquisitions Editor, History, Thomson Wadsworth
  4. Janet Lanphier – Senior Acquisitions Editor World History/Western Civilization -Pearson Longman.

Eksperci:

Prof. Andrzej S. Kamiński - Georgetown University, koordynator Konferencji
Prof. Catherine Clinton - School of History and Anthropology Queen’s University Belfast – Wlk. Brytania (Irlandia Płn.)
Prof. Wojciech Fałkowski -Uniwersytet Warszawski
Robert Kostro - dyrektor Muzeum Historii Polski
Dr Krzysztof Łazarski -  Uczelnia Łazarskiego
Prof. Daria Nałęcz - PAN
Prof. Wojciech Roszkowski –Szkoła Główna Handlowa

W konferencji wzięło udział 5 autorów i 2 (Thomson i Pearson-Longman) wydawców amerykańskich oraz 6 ekspertów z Polski.

Podczas drugiej konferencji przeprowadzono analizę omawianego w czasie grudniowej debaty i zmienionego już przez autora podręcznika prof. Johna Merrimana: History of Modern Europe (W.W. Norton). Autor był uprzejmy przywieźć do oceny polskich ekspertów ponad. 100-stronicowy tekst, uwzględniający zmiany zarówno faktograficzne, jak i interpretacyjne, będący podstawą III-go wydania jego książki (przewiduje się nakład w ilości 100.000 egz.). W tym tekście Rzeczpospolita Polski i Litwy przestała być „wybrykiem natury” lub od początku istnienia niewydarzonym państwem, lecz jej losy, jako znaczącej dla politycznej myśli europejskiej republiki, zostały potraktowane bardzo poważnie, na równi z losami Anglii i Niderlandów. Prof. John Merriman słusznie podkreślił tolerancję religijną w ówczesnej Polsce, a co za tym idzie - współudział ludzi różnych religii i narodowości w lokalnych samorządach i parlamencie. Zaakcentował także przyczyny, dla których właśnie na terenie Rzeczypospolitej znalazła się większość ludności żydowskiej usuwanej z innych krajów europejskich.

Jeszcze poważniejsze zmiany wprowadził John Merriman w rozdziałach poświęconych historii XX w. Przykładami mogą tu być: znaczenie powstrzymania Armii Czerwonej w jej marszu na Zachód („Cud nad Wisłą”), losy Polski i Polaków w okresie II wojny światowej (ze szczególnym podkreśleniem heroizmu Polaków biorących udział w Powstaniu Warszawskim), a także rola Solidarności w dziele obalenia komunizmu (pominięte w jego poprzedniej, drugiej edycji). Kolejna edycja ma ukazać się w 2009r.

Konferencja miała istotny wpływ na informacje zawarte w podręczniku Medieval Worlds 300-1492 (Houghton Mifflin Com.). Prof. Jo Ann Moran Cruz, przygotowując się do następnej edycji, wprowadza uzupełnienia z historii polskiego średniowiecza. Dla autorki tym razem szczególnie ważna okazała się wizyta w zamku Krzyżackim w Malborku. Prof. Moran Cruz swoją kolejną książkę poświęci zamkom budowanym w okresie krucjat; dotychczas zbadała wszystkie na terenie Europy i Bliskiego Wschodu. Zamek Krzyżacki w Malborku był ostatnim nieznanym jej dotychczas obiektem, a jego wielkość i pieczołowita konserwacja wywarły na niej duże wrażenie. Jej podziw wzbudziła również organizacja państwa krzyżackiego w XIII i XIV w., jak też wcielenie go do Królestwa Polskiego.

Obydwie konferencje wydają się niezbicie wskazywać na bez porównania większą skuteczność spotkań niewielkiej liczby uczestników i możliwość oddziaływania zarówno na autorów jak i na rynek wydawniczy, niż olbrzymie międzynarodowe (kosztowne) kongresy czy konferencje, przepełnione dziesiątkami specjalistycznych referatów, które - jakkolwiek interesujące - nie mają ani bezpośredniego wpływu na zmianę wizerunku naszego kraju, ani na wprowadzanie zmian do powszechnie czytanych podręczników.

Wróć