Cykl konferencji "Przywracanie zapomnianej historii – wyobrażenia o Europie Środkowo-Wschodniej w anglojęzycznych podręcznikach akademickich”

Celem długoterminowego projektu, zainicjowanego przez prof. Andrzeja S. Kamińskiego, założyciela Fundacji Przestrzeni Obywatelskiej i Polityki Społecznej, jest wprowadzenie istotnych zmian do anglojęzycznych podręczników historii poświęconych kulturze europejskiej i historii świata. Omawiane podręczniki najczęściej pomijają albo wypaczają obraz polskiej historii, kultury i współczesności naszego kraju. Należący do tzw. ”core curriculum” przedmiot Historia Europejskiej Cywilizacji lub zamiennie Cywilizacje Świata (lub Historia Świata) obowiązuje na wszystkich kierunkach studiów, we wszystkich college’ach amerykańskich. Ze względu na masowość odbiorcy, podręczniki ukazują się w setkach tysięcy egzemplarzy, a po wznowieniach osiągają nawet milionowe nakłady. Periodyczne reedycje tych książek (z reguły co dwa, trzy lata) stwarzają możliwość wprowadzania zmian i korekt do kolejnych wydań.
Istotną częścią każdej konferencji jest również zapoznawanie jej uczestników z bogatym dziedzictwem kulturowym Polski, obiektami i zabytkami ważnymi także z punktu widzenia historii Europy i świata.

"Józef Piłsudski to faszysta, Powstanie Warszawskie wybuchło w 1943 r. w getcie, a wojny polsko-bolszewickiej z 1920 r. nie było. Takie informacje zawierają popularne amerykańskie podręczniki do historii. Korzystają z nich miliony licealistów i studentów. Wojnę przekłamaniom wypowiedzieli jednak polscy historycy. Przekonują autorów i wydawców do zmian. "
więcej

Fundacja Przestrzeni Obywatelskiej i Polityki Społecznej dotychczas organizowała projekt wraz z Instytutem Przestrzeni Obywatelskiej i Polityki Społecznej przy Uczelni Łazarskiego w Warszawie i we współpracy z Georgetown University w Waszyngtonie oraz Polską Akademią Umiejętności i Muzeum Historii Polski.

Projekt od początku był współfinansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Poszczególne edycje konferencji były dotowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, Muzeum Historii Polski, Ambasadę Stanów Zjednoczonych oraz innych donorów. Od kilku lat do grona donorów dołączyły Fundacja PZU, Bank Zachodni WBK SA, Fundacja Kronenberga, Fundusz Wyszehradzki.

Wróć

Konferencje

XV Konferencja 09-24 czerwca 2017r.

W dniach 9-24 czerwca odbyła się XV Konferencja/Seminarium Naukowe pt.: Przywracanie zapomnianej historii. Wyobrażenia o Europie Środkowo-Wschodniej w anglojęzycznych podręcznikach akademickich (angielski tytuł: Recovering Forgotten History. The Image of East-Central Europe in English-Language Academic and Textbooks)

Partnerzy i donorzy konferencji: PGNiG, PGNiG Sponsoring, Departament Historii – Georgetown University, Washington, Muzeum Historii Polski, Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Polska Akademia Umiejętności, Instytut Pamięci Narodowej, Instytut Adama Mickiewicza, Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika i Urząd Miasta Toruń.

Więcej...

XIV Konferencja 12-28 czerwca 2016r.

W dniach 12-28 czerwca odbyła się czternasta konferencja/seminarium naukowe pt.: „Przywracanie zapomnianej historii. Wyobrażenia o Europie Środkowo-Wschodniej w anglojęzycznych podręcznikach akademickich”.

Współorganizatorami Konferencji są: Narodowe Centrum Kultury, Polska Akademia Umiejętności, Studium Europy Wschodniej UW, Muzeum Historii Polski, Georgetown University, Washington, oraz partnerzy z krajów Grupy Wyszehradzkiej: Masaryk University, Brno, Slovak Academy of Sciences, Bratislava, University of Pécs.

Więcej...

XIII Konferencja 11-27 czerwca 2015r.

W dniach 11-27 czerwca 2015r. odbyła się trzynasta konferencja/seminarium naukowe pt.: „Przywracanie zapomnianej historii. Wyobrażenia o Europie Środkowo-Wschodniej w anglojęzycznych podręcznikach akademickich”.

 

Więcej...

XII Konferencja 14-28 czerwca 2014r.

Dwunasta edycja konferencji odbyła się w dniach 14-28 czerwca 2014 r. Uczestniczyli w niej specjaliści zajmujący się tematyką historii Europy, w tym również historią Polski i krajów Europy środkowo-wschodniej. Fundacja Przestrzeni Obywatelskiej i Polityki Społecznej zorganizowała konferencję przy udziale partnerów takich jak: Polskiej Akademia Umiejętności, Georgetown University, Muzeum Historii Polski, Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego, Ossolineum oraz Centrum Historii Miejskiej Europy Środkowo-Wschodniej we Lwowie. Konferencja cieszyła się dużym zainteresowaniem mediów. Jej patronami były dziennik „Rzeczpospolita” oraz kanał tematyczny TVP Historia – wywiad prof. Kamińskiego i prof. Weeksa w Cafe-Historia.

Więcej...

XI. Konferencja 14 – 25 czerwca 2013r.

Do największych sukcesów tegorocznej Konferencji (ze względu na siłę i zasięg przewidywanego oddziaływania jak i wagę wprowadzanych zmian) należy uznać najpierw zdobycie zgody autorów Western Civilizations - W.W.Nortona, profesorów Joshua Cole i Carol Symes - na przyjazd do Polski i poddanie tego niezwykle poczytnego podręcznika akademickiego pod dokładną ocenę polskich specjalistów

Więcej...

X. Konferencja 24 maja – 7 czerwca 2012r.

Sprawozdanie z X. Międzynarodowej Konferencji należy zacząć od “polskich obozów śmierci”, które to słowa poruszyły cały świat. Lapsus o polskich obozach śmierci w ustach prezydenta USA zabrzmiał jak bezmyślna prowokacja wypowiedziana w najbardziej niewłaściwym momencie, to jest w czasie pośmiertnego odznaczania Jana Karskiego najwyższym cywilnym orderem Stanów Zjednoczonych.

Więcej...

IX. Konferencja 25 maja – 7 czerwca 2011r.

Przedmiotem debat były podręczniki akademickie w USA i Wielkiej Brytanii dotyczące historii Niemiec oraz niemieckiego i polskiego antysemityzmu.

Więcej...

VIII. Konferencja 28 maja - 7 czerwca 2010r.

Ósma konferencja miała charakter inny niż dotychczasowe: w poprzednich były omawiane podręczniki do historii powszechnej (Western Civilization) oraz podręczniki do historii powszechnej nowożytnej (Modern Europe). Ta konferencja była w całości poświęcona amerykańskim i angielskim uniwersyteckim podręcznikom dotyczącym historii Rosji (pod tym tytułem przedstawione są dzieje Rusi Kijowskiej, monarchii Romanowych, okres sowiecki i współczesna Rosja).

Więcej...

VII. Konferencja 9 – 16 grudnia 2009r.

Znaczenie VII. Konferencji wynika nie tyle z ilości dyskutowanych tekstów, co z wagi i znaczenia w świecie naukowym obecnych na niej autorów, wydawcy i popularności obu podręczników, należących do najpopularniejszych na amerykańskim rynku akademickim.

Więcej...

VI. Konferencja 28 maja -7 czerwca 2009r.

VI. konferencja „Przywracanie zapomnianej historii – wyobrażenia o historii Europy środkowo-wschodniej w anglosaskich podręcznikach akademickich”, która odbyła się w Instytucie Przestrzeni Obywatelskiej i Polityki Społecznej współfinansowana przez: MSZ, MNiSW, Fundację BRE Bank i Ambasadę USA w Warszawie okazała się kolejnym sukcesem.

Więcej...

V. Konferencja 5 – 11 grudnia 2008r.

Piątą konferencję otworzyła dyskusja prowadzona przez dr Krzysztofa Łazarskiego, której tematem był podręcznik „The End of the European Era”. Autorami publikacji są prof. Felix Gilbert z Institute for Advanced Studies Princetown Univeristy oraz gość konferencji - prof. David Large, który poprzedził dyskusję omówieniem tego długiego, liczącego ponad 600 stron, tekstu.

Więcej...

IV. Konferencja: 28 maja - 5 czerwca 2008r.

Czwarty etap projektu oparty był na sukcesach wcześniejszych konferencji. Dwóch gości uczestniczących w poprzednich seminariach: Gabor Agoston i John Merriman wystąpili tym razem w rolach ekspertów.

Więcej...

III. Konferencja 6 - 14 grudnia 2007r.

Istotnym novum wprowadzonym w trakcie majowej konferencji było zajęcie się również podręcznikami dla szkół średnich, a więc dotarcie nie do setek tysięcy lecz do milionów odbiorców.

Więcej...

II. Konferencja 25 maja–3 czerwca 2007r.

W konferencji wzięło udział 5 autorów i 2 (Thomson i Pearson-Longman) wydawców amerykańskich oraz 6 ekspertów z Polski. Podczas drugiej konferencji przeprowadzono analizę omawianego w czasie grudniowej debaty i zmienionego już przez autora podręcznika prof. Johna Merrimana: History of Modern Europe (W.W. Norton).

Więcej...

I. Konferencja 7–13 grudnia 2006r.

W konferencji gościliśmy troje autorów i edytorów. Wśród edytorów było dwóch wybitnych profesorów historii z Georgetown University: Prof. Collinsa, który jest jednocześnie wydawcą serii monograficznej w Cambridge University Press oraz prof. Gabora Agostona, autora i edytora: Encyclopedia of the Ottoman Empire.

Więcej...