Kontakt

Fundacja została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 4.11.2005 r. i otrzymała nr KRS 0000244497.

Adres Fundacji:
ul. Bielszowicka 12/7
04-738 Warszawa
Kontakt telefoniczny: 22 881 60 91; 22 543 55 52 501 016 625
e-mail: office@civicspace.org.pl e.lazarska@civicspace.org.pl

Zarząd

Prezes: Eulalia Łazarska
Członkowie Zarządu: Spasimir Domaradzki
Małgorzata Gałązka-Sobotka
Bogna Gawrońska-Nowak

Rada Fundacji

Przewodniczący Rady: Andrzej S. Kamiński
Członkowie: Adam Jankiewicz
Joanna Konieczna Sałamatin
Barbara Pendzich
Maria Pryshlak