Program ekonomiczny „Ekonomia jakiej nie znacie”

Kolejny program pt.: „Ekonomia jakiej nie znacie”, realizowany od 2008 r. był przeznaczony dla młodzieży szkół średnich. Autorami i wykładowcami projektu byli: dr Jarosław Neneman i dr Łukasz Konopielko. Jego cel stanowiło zapoznawanie młodzieży z prawidłami ekonomii w sposób kreatywny, niestandardowy, za pomocą nowoczesnych metod szkoleniowych. Ten nowoczesny projekt stanowi doskonałe narzędzie edukacyjne odpowiadające współczesnym potrzebom młodego pokolenia. Prowadzący wykorzystują do tego celu teorię gier, zaś młodzi ludzie poprzez aktywne uczestnictwo w ćwiczeniach („learning by doing”) nabywają niezbędną i cenną wiedzę na temat prawideł ekonomii. Edukacja ekonomiczna jest zaniedbanym elementem edukacji obywatelskiej, szczególnie na poziomie szkoły średniej, tymczasem powinna ona stanowić integralną część procesu edukacji młodzieży, która potrafiłaby w przyszłości krytycznie i świadomie oceniać zjawiska społeczne.

Materiały (prezentacja + główne zagadnienia wykładu + zestaw zadań i problemów) były dystrybuowane bezpłatnie wśród uczniów (broszura) i nauczycieli (prezentacja i zestaw zadań i problemów). Oznacza to, że pośrednio grono beneficjentów było znacznie większe, ponieważ materiały przygotowane w ramach projektu mogą być wykorzystywane przez nauczycieli w trakcie zajęć z innymi klasami i innymi rocznikami.

Projekt spotkał się z dużym zainteresowaniem szkół (uczniów ale również nauczycieli). Kontynuacja projektu została zawieszona z uwagi na liczne obowiązki zawodowe p. doktora Nenemana, ale planujemy wspólnie jego wznowienie zwłaszcza, że projekt spotkał się z uznaniem donora - Narodowego Banku Polskiego. Wykładami zostały objęte licea w większości województw w Polsce.

Wróć