Projekt ukraiński

Fundacja rozpoczęła współpracę z ukraińskimi uczelniami wyższymi zarówno państwowymi jak i prywatnymi.

Celem projektu jest oddziaływanie na środowisko akademickie Ukrainy poprzez wskazanie możliwych dróg wprowadzania zmian w systemie szkolnictwa wyższego. Praktyczne funkcjonowanie szkół wyższych zależy zarówno od rozwiązań ogólnopaństwowych, określonych przez ustawodawstwo dotyczące szkolnictwa wyższego, jak i od lokalnej praktyki, która w znacznej mierze jest kształtowana przez władze poszczególnych szkół i uniwersytetów. Problemem jest także nieprzejrzysty system opłat za studia. Brak transparentności systemu finansowania edukacji pogłębia nierówności społeczne, a jednocześnie nie zapewnia rozwoju tego ważnego sektora życia społecznego. Na temat problemu braku transparentności w edukacji powstało szereg publikacji badawczych i analiz eksperckich.

Projekt był zrealizowany w ramach programu „RITA/Study Tours to Poland” finansowanego przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności, za pośrednictwem Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowak-Jeziorańskiego we Wrocławiu.

W wizycie udział wzięli udział gości z Czerkas, Połtawy, Dniepropietrowska, Odessy, Zaporoża i Doniecka. Poniżej lista gości:

 1. Vira Boyko, Prorektor ds. Naukowych i Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Czerkaskiego (Czerkasy)
 2. Maksym Gavrylyuk, Dyrektor Instytutu Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Czerkaskiego (Czerkasy)
 3. Olga Karpenko, Prorektor ds. Naukowych i Współpracy Międzynarodowej, Połtawskiego Uniwersytetu Ekonomii i Handlu (Połtawa)
 4. 4. Andrij Panteleymonenko, Dyrektor Międzywydziałowego Instytutu Podwyższania Kwalifikacji Połtawskiego Uniwersytetu Ekonomii i Handlu (Połtawa);
 5. Olena Pushkina, Dyrektor Instytutu Prawa Dniepropietrowskiego Uniwersytetu Ekonomii i Prawa (Dniepropietrowsk)
 6. Tetiana Pidchenko, Wicedyrektor Instytutu Prawa Dniepropietrowskiego Uniwersytetu Ekonomii i Prawa (Dniepropietrowsk)
 7. Iryna Syzonenko, Dyrektor Ukraińsko-Polskiego Centrum Akademii Służby Celnej Ukrainy (Dniepropietrowsk)
 8. Mykhailo Zvyeryakov, Rektor Odeskiego Państwowego Ekonomicznego Uniwersytetu (Odessa); Georgiy Shubartovskyy, Prorektor ds. Współpracy Międzynarodowej Odeskiego Państwowego Ekonomicznego Uniwersytetu (Odessa).
 9. Sergiy Pyetkov, Prorektor ds. Współpracy Międzynarodowej Klasycznego Prywatnego Uniwersytetu (Zaporoże)
 10. Tetiana Denysova, Dyrektor Instytutu Prawa Klasycznego Prywatnego Uniwersytetu (Zaporoże)
 11. Tetiana Zhorniak, Prorektor Donieckiego Uniwersytetu Ekonomii i Prawa (Donieck)

Goście odwiedzili Uniwersytet Warszawski, Collegium Civitas, Akademię Humanistyczną im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku. Rektorzy i dziekani polskich uczelni zapoznali uczestników z:

- formalno-prawnymi podstawami działania szkół wyższych, ze wskazaniem najważniejszych różnic ustroju i funkcjonowania szkół prywatnych i państwowych

- zarządzaniem finansami, szczególnie organizacją i finansowaniem badań naukowych - jakością kształcenia - systemem rekrutacji. Gości zapoznano również ze strukturą organizacyjną odwiedzanych Uczelni. Wizyta zaowocowała podpisaniem z uczelniami porozumień o współpracy, która jest kontynuowana. Link do sprawozdania z wizyty studyjnej.

Wróć