Polskie Towarzystwo Historyczne w dniach 11-14 października zorganizowało w Krakowie III Kongres Zagranicznych Badaczy Dziejów Polski.

Polskie Towarzystwo Historyczne w dniach 11-14 października zorganizowało w Krakowie III Kongres Zagranicznych Badaczy Dziejów Polski. Za organizację Kongresu odpowiadali prof. prof. Andrzej Chwalba i Krzysztof Zamorski.  W Kongresie wzięło udział 1200 zagranicznych i polskich historyków, wygłoszono ok. 250 referatów. Podczas uroczystego otwarcia Kongresu w Auditorium Maximum UJ, Prof. Andrzej Chwalba przedstawił m. in.osiągnięcia naszego projektu: Przywracanie zapomnianej historii. Wyobrażenia o Europie Środkowo-Wschodniej w anglojęzycznych podręcznikach akademickich.

Więcej...

Państwowa nagroda w dziedzinie historii i nauk społecznych im. Karla von Vogelsang'a dla doktora Adama Kożuchowskiego.

Dr Adam Kożuchowski z Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk,  stały ekspert w projekcie "Przywracanie zapomnianej historii", otrzymał prestiżową nagrodę za książkę pt.: "The Afterlife of Austria-Węgry. The Image of the Habsburg Monarchy in Interwar Europe".

Więcej...

Nowa książka profesora Jamesa Collinsa z Georgetown University w Waszyngtonie

Profesor James Collins z Georgetown University w Waszyngtonie, członek Steering Committee Fundacji i stały ekspert projektu: „Recovering Forgotten History, The Image of East-Central Europoe in English-Language Academic Textsbooks”, wydał kolejną książkę pt. Monarchie républicaine. État et société dans la France moderne.

Więcej...