Polskie Towarzystwo Historyczne w dniach 11-14 października zorganizowało w Krakowie III Kongres Zagranicznych Badaczy Dziejów Polski.

Polskie Towarzystwo Historyczne w dniach 11-14 października zorganizowało w Krakowie III Kongres Zagranicznych Badaczy Dziejów Polski. Za organizację Kongresu odpowiadali prof. prof. Andrzej Chwalba i Krzysztof Zamorski.  W Kongresie wzięło udział 1200 zagranicznych i polskich historyków, wygłoszono ok. 250 referatów. Podczas uroczystego otwarcia Kongresu w Auditorium Maximum UJ, Prof. Andrzej Chwalba przedstawił m. in.osiągnięcia naszego projektu: Przywracanie zapomnianej historii. Wyobrażenia o Europie Środkowo-Wschodniej w anglojęzycznych podręcznikach akademickich.

Sponsor Kongresu:  PGNiG przygotowało wspólnie z naszą fundacją materiały o powyższym projekcie w językach polskim i angielskim, które udostępniono uczestnikom wydarzenia oraz prezentowało najważniejsze osiągnięcia projektu na telebimie.

Według wypowiedzi organizatorów "uczestnicy dyskutowali fenomen nowożytnego państwa polskiego na tle powszechnym i  odpowiadali  m.in. na pytanie – na ile „Dawna Rzeczpospolita" była państwem unikalnym, a na ile jej dzieje były podobne do historii państw sąsiednich, czy też leżących w innych częściach Europy i świata. Ważnym punktem obrad była kwestia dziedzictwa „Dawnej Rzeczypospolitej" i jego obecności w świadomości narodów zamieszkujących jej terytorium – Białorusinów, Litwinów, Łotyszy, Niemców, Rosjan, Ukraińców, Żydów".

Wróć