I Konferencja 7–13 grudnia 2006 r.

W ramach konferencji przeprowadzono debaty nad trzema amerykańskimi podręcznikami:

  • Frank L. Kidner, Maria Bucur, Ralph Mathisen, Sally McKee, Theodore R. Weeks, Making Europe: People, Politics, and Culture, Houghton Mifflin
  • John Merriman, A History of Modern Europe: From Renaissance to the Present, W.W. Norton
  • Jo Ann Moran Cruz, Medieval Worlds: An Introduction to European History: 300-1492, Houghton Mifflin

Jak wynika z otrzymanych listów od amerykańskich uczestników konferencji debata o faktach historycznych na przestrzeni wieków wywarła na uczestnikach wrażenie. Dzieło Johna Merrimana osiągnęło edycję 500 tys. egz. i jest jednym z najbardziej poczytnych podręczników w USA. Inny uczestnik — Theodore Weeks, kończący obecnie swój podręcznik z historii Europy XIX i XX w. oświadczył, że dzięki dyskusjom z polskimi ekspertami uniknie wielu błędów w publikacji (wydanie w 2007 r.) oraz rozszerzy ją o pominięte zagadnienia. Jo Ann Moran Cruz uzupełni swój podręcznik przy następnej edycji o dyskutowane fakty.

Przykładowe tytuły wydanych książek

Szczególnie silne wrażenie na amerykańskich gościach wywarła wizyta w Muzeum Powstania Warszawskiego, a także zapoznanie się z dokumentami okresu Rzeczypospolitej Obojga Narodów, przede wszystkim: Konstytucji Nihil Novi, Statutu Łaskiego, Konfederacji Generalnej Warszawskiej, Artykułów Henrykowskich i Unii Lubelskiej. James Collins, wybitny specjalista zajmujący się historią Francji, podczas konferencji oświadczył, że to Henryk Walezy wprowadził we Francji reformę administracyjną wzorowaną na sejmikach Rzeczypospolitej, co zostało przyjęte przez obecnych ze zdziwieniem, ale bez zastrzeżeń, gdyż udało się nam przekonać amerykańskich kolegów, iż europejski Zachód nie zawsze był wzorem tworzenia dobrych ustrojów politycznych i skutecznych reform administracyjnych.

Listy od gości:
List Jo Ann Moran Cruz
List Theodore'a Weeksa