II Konferencja 25 maja–3 czerwca 2007 r.

Omawiane teksty:

  • Brian Levack, Edward Muir, Meredith Veldman, The West: Encounters & Transformations, Pearson-Longman
  • John McNeill, William McNeill, The Human Web: A Bird's-Eye View of World History, W.W.Norton
  • Jo Ann Moran Cruz, Medieval Worlds. An Introduction to European History: 300-1492, Houghton Mifflin
  • Jackson J. Spielvogel, Western Civilization, Thomson Wadsworth
  • Hendrik Willem Van Loon, John Merriman (Adapter), The Story of Mankind, W. W. Norton

Przykładowe tytuły wydanych książek

Podczas konferencji przeprowadzono również analizę omawianego w czasie grudniowej debaty (I konferencja) i zmienionego już przez autora podręcznika History of Modern Europe. John Merriman był uprzejmy przywieźć do oceny polskich ekspertów ponad 100-stronicowy tekst, uwzględniający zmiany zarówno faktograficzne, jak i interpretacyjne, będący podstawą III-go wydania jego książki. W tym tekście Rzeczpospolita Polski i Litwy przestała być „wybrykiem natury” lub od początku istnienia niewydarzonym państwem, lecz jej losy, jako znaczącej dla politycznej myśli europejskiej republiki, zostały potraktowane bardzo poważnie, na równi z losami Anglii i Niderlandów. Autor podkreślił tolerancję religijną w ówczesnej Polsce, a co za tym idzie — współudział ludzi różnych religii i narodowości w lokalnych samorządach i parlamencie. Zaakcentował także przyczyny, dla których właśnie na terenie Rzeczypospolitej znalazła się większość ludności żydowskiej usuwanej z innych krajów europejskich. Jeszcze poważniejsze zmiany wprowadził John Merriman w rozdziałach poświęconych historii XX w. Przykładami mogą tu być: znaczenie powstrzymania Armii Czerwonej w jej marszu na Zachód („Cud nad Wisłą”), losy Polski i Polaków w okresie II wojny światowej (ze szczególnym podkreśleniem heroizmu Polaków biorących udział w Powstaniu Warszawskim), a także rola Solidarności w dziele obalenia komunizmu.

Konferencja miała istotny wpływ na informacje zawarte w podręczniku Medieval Worlds. Jo Ann Moran Cruz, przygotowując się do następnej edycji, wprowadza uzupełnienia z historii polskiego średniowiecza. Dla autorki tym razem szczególnie ważna okazała się wizyta w zamku Krzyżackim w Malborku. Jo Ann Moran Cruz swoją kolejną książkę poświęci zamkom budowanym w okresie krucjat; dotychczas zbadała wszystkie na terenie Europy i Bliskiego Wschodu. Zamek Krzyżacki w Malborku był ostatnim nieznanym dotychczas obiektem, a jego wielkość i pieczołowita konserwacja wywarły na niej duże wrażenie. Jej podziw wzbudziła również organizacja państwa krzyżackiego w XIII i XIV w., jak też wcielenie go do Królestwa Polskiego.

Pliki do pobrania:
Komentarze Jamesa Collinsa o projekcie
List Janet Lanphier
List Meredith Veldman