VI Konferencja 28 maja–7 czerwca 2009 r.

Omawiane teksty:

  1. Catherine Evtuhov, Richard Stites, A History of Russia: Peoples, Legends, Events, Forces — Since 1800, Houghton Mifflin
  2. Brian Levack, Edward Muir, Meredith Veldman, The West: Encounters & Transformations, Pearson-Longman
  3. Nicholas Riasanovsky, Mark Steinberg, A History of Russia, Oxford University Press

Do klasycznego podręcznika do nauki historii Rosji pt. A History of Russia: Peoples, Legends, Events, Forces — Since 1800 Polscy historycy zaproponowali liczne zmiany z zakresu historii i relacji rosyjsko-polskich. Dyskusję otworzyły rozważania, od kiedy Moskwę można nazywać Rosją i czy można twierdzić, że Moskwa jest spadkobierczynią Rusi Kijowskiej. Szczegółowo zostały omówione problemy, jakie te kwestie stanowią dla ukraińskiej narodowości i stosunków między Rosją a Rzecząpospolitą Obojga Narodów. Eksperci podkreślali rolę rosyjskiego nacjonalizmu w kształtowaniu rosyjskiej polityki wewnętrznej i traktowaniu żyjących na jej terenach mniejszości narodowych, w tym Polaków. Szeroko dyskutowano również stan Rzeczypospolitej Obojga Narodów w XVIII wieku. Najbardziej ożywione dyskusje dotyczyły czasów współczesnych: znaczenie dla rosyjskiej historii „Cudu nad Wisłą”, pakt niemiecko-sowiecki i jego wpływ na państwa regionu, włączenie sprawy Katynia, Powstania Warszawskiego i odpowiedzi na nie władz sowieckich, wpływ narzuconego Polsce przez Rosję komunizmu i znaczenie czasów powojennych (poruszono tematykę protestów z 1956, 1968, 1970 i 1976,1980).

Dyskusja nad podręcznikiem pt: A History of Russia: Peoples, Legends, Events, Forces skupiła się na wiekach XVIII i XIX: zastosowanie nazw „Moskwa” i „Rosja”, Katarzyna II i jej rola w zniszczeniu Rzeczypospolitej Obojga Narodów, polskie powstania XIX w. i ich wpływu  na historię Rosji, kwestie rosyjskich polityk narodowych.

Przykładowe tytuły wydanych książek

Meredith Veldman, jedna z autorów książki pt. The West: Encounters & Transformations uczestniczyła już w konferencji w 2007 r. i na tę edycję przywiozła poprawione rozdziały książki, które uwzględniały szczegółowy opise życia w reżimie komunistycznym i rolę Lecha Wałęsy, Jana Pawła II, Solidarności, opis życia w Polsce podczas II Wojny Światowej  i prób, na jakie wystawieni byli ludzie w obu reżimach, komunistycznym i nazistowskim. Uwagi ekspertów dotyczyły sposobu ujęcia okresu średniowiecza oraz roli polskiego panowania królewskiego, powstania Chmielnickiego, tolerancji religijnej w Rzeczypospolitej Obojga Narodów.

Mimo, iż te dyskusje zostały teoretycznie zamknięte w sali konferencyjnej, kontynuowano je podczas spacerów po krakowskich, warszawskich i sandomierskich ulicach, a niedługo zostaną podjęte również w salach amerykańskich uniwersytetów. Podczas wizyty na zamku na Wawelu uczestnicy mieli okazję doświadczyć atmosfery renesansu i dostrzec polski wkład w życie kulturowe Europy. W Muzeum Powstania Warszawskiego goście zobaczyli szokujące, niezapomniane zdjęcia i obrazy zniszczonego niegdyś miasta, w którym teraz przebywali, oraz mało znanego heroizmu jego mieszkańców. Wszyscy uczestnicy zgodzili się co do tego, że pobyt w Polsce przyniósł im ogromne korzyści intelektualne. Zmienione bowiem zostały nie tylko fragmenty ich książek, ale, co szczególnie istotne, również ich sposoby postrzegania Polski.

Listy od gości:
List Catherine Evtuhov
List Marka D. Steinberga 
List Andrzeja Nowaka
List Edwarda Muira