VII Konferencja 9–16 grudnia 2009 r.

Znaczenie siódmej Konferencji wynika z popularności obu podręczników, należących do najpopularniejszych na amerykańskim rynku akademickim. Swym zasięgiem obejmują młodzież najlepszych gimnazjów oraz większość junior colleges i stanowych uniwersytetów oraz młodzież najlepszych uniwersytetów amerykańskich, angielskich, kanadyjskich i australijskich.

Omawiane teksty:

  1. John P. McKay, Bennett D. Hill, John Buckler, Clare Haru Crowston, Merry E. Wiesner-Hanks, Joe Perry, History of Western Society Since 1300 for Advanced Placement, Bedford/St. Martins
  2. John Merriman, A History of Modern Europe From the Renaissance to the Present, W.W. Norton

Napisany wiele lat temu History of Western Society, przechodzi obecnie w ręce następnej generacji historyków, o czym świadczy zakup książki przez nowe wydawnictwo. Nowa edycja książki poszerzona będzie o tematykę związaną z innymi, niż tylko anglosaski, francuski i niemiecki, kręgami kulturowymi. Eksperci sugerowali autorowi uwzględnić kwestie narodowe w Rosji w latach rewolucji, wojny 1920 r., ruchu oporu w czasie II wojny, zniuansować opis sytuacji w Polsce i innych krajach bloku wschodniego w okresie po tzw. destalinizacji oraz opozycji demokratycznej w komunizmie. Szczególna uwaga została poświęcona kwestiom nazewnictwa: Soviets i Russians, Polish Corridor, Nations oraz New Nations. Omówiono z autorem wojnę polsko-bolszewicką i wschodni front w czasie I Wojny Światowej, wpływ sowieckiej okupacji na Europę wschodnią po 1945 r. Ze zdumieniem zauważyliśmy niezwykłe dowartościowanie roli Polski i Solidarności w procesie obalenia komunizmu.

Przykładowe tytuły wydanych książek

Książka A History of Modern Europe prezentuje inny typ podręcznika, skierowany do studentów historii, przyszłych specjalistów. Jego cykl wydawniczy jest dłuższy — następna re-edycja będzie za 5 lat. John Merriman uwzględnił większość naszych uwag zgłoszonych na I konferencji. Obecny przegląd był więc bardziej dokładny, szczególną uwagę zwracano na niuanse.

John Merriman w czasie pobytu uhonorowany został Medalem Komisji Edukacji Narodowej „Zasłużonego dla polskiej edukacji” wręczonym Mu przez Pana Ministra Krzysztofa Stanowskiego.

W czasie obecnej wizyty niesłychanie silne wrażenie na amerykańskich gościach wywarły dyskusje z przedstawicielami polskiego Senatu: Vice Marszałkiem Senatu, p. Markiem Ziółkowskim oraz Panami Profesorami: Kazimierzem Wiatrem (Przewodniczącym Komisji Nauki, Edukacji i Sportu) i Piotrem Wachem. Zaproszenie na kolację uczestników siódmej Konferencji przez Pana Marszałka Bogdana Borusewicza potwierdziło zainteresowanie najwyższych władz naszą pracą i jej efektami. Doceniono również udział amerykańskich autorów i edytorów w naszej konferencji.

Listy od gości:
List Traci Mueller Crowell