XVI Konferencja

08-23 czerwca 2018 r.

W dniach 8-23 czerwca odbyła się XVI Konferencja/Seminarium Naukowe pt: Przywracanie zapomnianej historii. Wyobrażenia o Europie Środkowo-Wschodniej w anglojęzycznych podręcznikach akademickich. Obrady przeprowadzono w Krakowie i w Warszawie.

XV Konferencja

09-24 czerwca 2017 r.

Podczas seminarium poddano krytyce czternaście tekstów: 12 manuskryptów przygotowanych do pierwszego wydania, jedno tłumaczenie wydanej wcześniej książki w USA i Polsce, obecnie mającej się ukazać w Niemczech oraz szóste wydanie podstawowego podręcznika dotyczącego aktualnej polityki europejskiej.

XIV Konferencja

12-28 czerwca 2016 r.

Konferencja została objęta honorowym patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy. Biorąc pod uwagę dziesięcioletnie doświadczenie w realizacji projektu i przeprowadzone już czternaście konferencji oraz wysoki poziom merytorycznych dyskusji gości z ekspertami, możemy stwierdzić, że “odzyskujemy” dla Polski należne jej miejsce w wielkich procesach i zdarzeniach dziejowych

XIII Konferencja

11–27 czerwca 2015 r.

Intensywne i wielogodzinne dyskusje nad omawianymi podręcznikami i monografiami, często kontynuowane w czasie zwiedzania naszych najpiękniejszych pomników historii, pozwoliły zaproszonym zagranicznym naukowcom zapoznać się z najnowszymi osiągnięciami polskiej humanistyki. W dużym stopniu zawdzięczamy to uczestnictwu w pracach seminaryjnych naszej Konferencji najwybitniejszych polskich specjalistów z PAN, IPN, Uniwersytetów: Warszawskiego, Jagiellońskiego, KUL, Wrocławskiego, Gdańskiego i innych.

XII Konferencja

14–28 czerwca 2014 r.

Projekt stwarza unikalną możliwość zmiany wizerunku Polski w USA i krajach anglojęzycznych, de facto w całym świecie. Konferencje osiągnęły znaczącą renomę w świecie akademickim, na którą zazwyczaj długo się pracuje. Poprzez angażowanie w nasz projekt przedstawicieli świata akademickiego oraz wydawniczego wywieramy bezpośredni wpływ na proces zmiany wizerunku Polski.

XI Konferencja

14–25 czerwca 2013 r.

Wprowadzane dzięki naszemu projektowi zmiany, a zwłaszcza obszerne uzupełnienia, są zasadnicze dla obrazu naszego państwa, jego historii i kultury. Co więcej, konferencje wpływają na ożywienie wymiany naukowej między naszymi uniwersytetami, a co ważniejsze, na otwarcie możliwości publikacji polskich historyków za granicą.

X Konferencja

24 maja–7 czerwca 2012 r.

Uczestnicy Konferencji zostali poruszeni “wpadką” Baraka Obamy. Prezydent USA mimowolnie zademonstrował nam wszystkim, do jakiego stopnia nasze Konferencje są potrzebne i jak istotną spełniają rolę dając szanse polskim naukowcom w proponowaniu zmian w najbardziej szeroko wykorzystywanych podręcznikach akademickich i monografiach dotyczących obszarów Centralnej i Wschodniej Europy.

IX Konferencja

25 maja-7 czerwca 2011 r.

Dziewiąta konferencja była poświęcona historii Niemiec oraz historii niemieckiego i polskiego antysemityzmu. Dyskusje dotyczyły tych fragmentów, które traktują o Europie Środkowej, w tym szczególnie o Polsce. Głównym celem było zwrócenie autorom uwagi na pojawiające się w omawianych książkach błędy rzeczowe oraz przedyskutowanie zagadnień, które z polskiego punktu widzenia wydają się kontrowersyjne lub wątpliwe.