VIII Konferencja

28 maja–7 czerwca 2010 r.

Obecne spotkanie miało charakter inny niż dotychczasowe. Poprzednie edycje były poświęcone podręcznikom do historii powszechnej oraz podręcznikom do historii powszechnej nowożytnej. Ta edycja była w całości poświęcona amerykańskim i angielskim uniwersyteckim podręcznikom dotyczącym historii Rosji (pod tym tytułem przedstawione są dzieje Rusi Kijowskiej, Monarchii Romanowych, okres sowiecki i współczesna Rosja). Krytyce poddano i zasugerowano istotne zmiany do prawie wszystkich najpopularniejszych podręczników historii Rosji używanych na terenie USA, UK, Kanady i Australii.

VII Konferencja

9–16 grudnia 2009 r.

Znaczenie siódmej Konferencji wynika z popularności obu podręczników, należących do najpopularniejszych na amerykańskim rynku akademickim. Swym zasięgiem obejmują młodzież najlepszych gimnazjów oraz większość junior colleges i stanowych uniwersytetów oraz młodzież najlepszych uniwersytetów amerykańskich, angielskich, kanadyjskich i australijskich.

VI Konferencja

28 maja–7 czerwca 2009 r.

Do klasycznego podręcznika do nauki historii Rosji pt. A History of Russia: Peoples, Legends, Events, Forces — Since 1800 Polscy historycy zaproponowali liczne zmiany z zakresu historii i relacji rosyjsko-polskich.

V Konferencja

5-11 grudnia 2008 r.

Po raz pierwszy podręcznik The End of the European Era został opublikowany ponad trzydzieści lat temu jako autorskie dzieło prof. Gilberta, którego zamierzeniem było narracyjne przedstawienie wydarzeń kształtujących wiek XX. W obecnym wydaniu zachowano pierwotny kształt jedynie uzupełniając go o dzieje najnowsze. Eksperci zwracali uwagę na szersze tło, kontekst i perspektywę, które uwarunkowały omawiane dzieło. Polscy naukowcy dołożyli wszelkich starań, aby przy pomocy materiałów źródłowych udokumentować i unaocznić gościom jak obraz Stalina-Alianta

IV Konferencja

28 maja–5 czerwca 2008 r.

Podobnie do poprzednich konferencji, omawiane podręczniki obejmowały swoim zakresem różne okresy amerykańskiej i europejskiej historii. Tym razem dominowała tematyka XX w., w której na pierwszy plan wysunęła się konieczność podjęcia szerszej dyskusji dotyczącej oceny i roli bolszewików, komunizmu i Związku Sowieckiego.

III Konferencja

6–14 grudnia 2007 r.

Trzecia konferencja, w większym stopniu niż poprzednie, koncentrowała się na roli Polski w historii całego europejskiego kontynentu.

II Konferencja

25 maja–3 czerwca 2007 r.

Podczas konferencji przeprowadzono również analizę omawianego w czasie grudniowej debaty (I konferencja) i zmienionego już przez autora podręcznika History of Modern Europe.

I Konferencja

7–13 grudnia 2006 r.

Jak wynika z otrzymanych listów od amerykańskich uczestników konferencji debata o faktach historycznych na przestrzeni wieków wywarła na uczestnikach wrażenie. Dzieło Prof. Merrimana osiągnęło edycję 500 tys. egz. i jest jednym z najbardziej poczytnych podręczników w USA.