Fundacja została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 4.11.2005 r. i otrzymała nr KRS 0000244497.

Adres Fundacji

ul. Bielszowicka 12/7 04-738 Warszawa

Kontakt telefoniczny

+48 22 881 60 91 +48 501 016 625

Kontakt mailowy

office@civicspace.org.pl

Zespół Fundacji

Prof. Andrzej S. Kamiński

koordynator amerykański kaminska@georgetown.edu

Eulalia Łazarska

koordynator polski e.lazarska@civicspace.org.pl +48 501 016 625

Ekaterina Kolb

rozliczenia finansowe e.kolb@civicspace.org.pl +48 512 812 017

Oleksander Avramchuk

asystent projektu o.avramchuk@civicspace.org.pl