Konferencja: Jak przywrócić zapomnianą historię? (Muzeum Historii Polski)

Dodano: 27.06.2014 r.

W Warszawie zakończyła się międzynarodowa konferencja „Recovering Forgotten History" ("Przywracanie zapomnianej historii"). W tym roku głównym tematem obrad były trudne doświadczenia „polskiego” wieku XX. Muzeum Historii Polski było współorganizatorem konferencji.

Organizowana już po raz dwunasty przez Instytut Przestrzeni Obywatelskiej i Polityki Społecznej (przy WSHiP R. Łazarskiego) konferencja ma na celu spojrzenie na historię Europy Środkowo-Wschodniej, a w szczególności historię Polski z poszanowaniem prawdy historycznej oraz poprawę wizerunku Polski w świecie. Analiza  zachodnich podręczników akademickich oraz publikacji zaakceptowanych do druku pokazuje, że w wielu z nich znajduje się wiele nieścisłości dotyczących polskich dziejów.

Symbolem słabej wiedzy na temat Polski wśród elit USA i Europy był słynny błąd prezydenta Baracka Obamy mówiącego o „polskich obozach śmierci”. Podczas tegorocznych obrad, jak informuje jeden z organizatorów Krzysztof  Łazarski, wskazywano na dziesiątki błędów w datach i nazwiskach,  które pojawiają się w różnych publikacjach. Jeden z edytorów prof. Collins zauważył na przykład, że w podręczniku podano informację, iż  wypędzeni w XV w. Żydzi z Hiszpanii, znaleźli schronienie nie w Polsce, lecz w Rosji. Tymczasem aż do czasu rozbiorów Żydzi w ogóle nie mogli się tam osiedlać – mówi Łazarski.

W trakcie minionych dwóch tygodni uczestnicy konferencji zwiedzili najważniejsze dla polskiej historii miejsca: Kraków, Oświęcim, Lwów, Zamość, Lublin, Wilno i Warszawę. Zetknęli się namacalnie z  historią kraju, który znali tylko poprzez pryzmat akademickich dysput. W obradach brali też udział polscy eksperci, którzy dyskutowali nad uprzednio przeczytanymi akademickimi podręcznikami, proponowali zmiany, wyjaśniali błędne interpretacje.

Program towarzyszącej konferencji wizyty studyjnej każdorazowo dobierany jest pod kątem zainteresowań badawczych historyków. Zarówno autorzy jak i edytorzy ich tekstów, dzięki pobytowi w Polsce, zmieniają nastawienie oraz perspektywę widzenia naszego regionu, czego dowodem są otrzymywane listy z podziękowaniami. Dodatkowy – pozawydawniczy efekt stanowi poszerzenie treści wykładów przez uczestniczących w kolejnych konferencjach profesorów uniwersyteckich, jednocześnie autorów podręczników.  

Źródło: Muzeum Historii Polski