O historii Polski w międzynarodowym gronie (Miejska Platforma Internetowa Magiczny Kraków)

Dodano: 18.06.2014 r.

Po raz dwunasty pod Wawelem historycy i wydawcy z całego świata odbyli debatę o polskiej historii i jej przedstawieniach w anglosaskich podręcznikach akademickich. Od 14 do 17 czerwca 2014 r. w Krakowie odbywała się Konferencja „Przywracanie zapomnianej historii", której inicjatorem jest prof. Andrzej Kamiński z Georgetown University w Waszyngtonie.

„Przywracanie zapomnianej historii. Wyobrażenia o Europie Środkowo-Wschodniej w anglojęzycznych podręcznikach akademickich" - to pełna nazwa serii konferencji organizowanych od 2006 r. przez Instytut Przestrzeni Obywatelskiej i Polityki Społecznej Uczelni Łazarskiego.

Seminariom od początku przyświeca idea wprowadzania uzupełnień i korekt do anglojęzycznych podręczników przeznaczonych dla studentów i uczniów szkół średnich w odniesieniu do zapomnianej historii Rzeczpospolitej Obojga Narodów, XIX-XX-wiecznej historii ziem Rzeczypospolitej jak tez odrodzonego państwa polskiego. Podręczniki te, jak dowodzą organizatorzy konferencji, najczęściej wypaczają obraz historii, kultury i współczesności naszego kraju.

W konferencjach udział biorą zarówno przedstawiciele wydawnictw publikujących podręczniki akademickie, jak i eksperci, którzy w ramach prowadzonych debat proponują zmiany do kolejnych edycji publikowanych pozycji. Program konferencji pozwala również zaproszonym gościom na bliższe zapoznanie się z dziedzictwem kulturowym i historycznym Polski, stąd regularne wizyty w Krakowie.

W tym roku uczestnicy konferencji odwiedzą również Lwów i Wilno oraz omówią teksty poświęcone historii Litwy i Ukrainy. W obecnej sytuacji geopolitycznej zwłaszcza te ostatnie powinny zainspirować szczególnie ciekawą i wartościową dyskusję.

Podczas wizyty w Krakowie goście spotkali się z przedstawicielami władz miasta. Na zaproszenie Prezydenta Jacka Majchrowskiego zwiedzili również szlak turystyczny po podziemiach Rynku Głównego w Krakowie.

Źródło: Miejska Platforma Internetowa Magiczny Kraków