Profesor Andrzej Sulima Kamiński o celach projektu oraz sposobach na zmianę wizerunku Polski za granicą ("Polskie Radio 24")

Dodano: 23.06.2018 r.

"Przywracanie zapomnianej historii" to doroczne spotkania (odbywają się od 11 lat) zapraszanych do Polski autorów i wydawców anglojęzycznych książek historycznych z polskimi i zagranicznymi ekspertami. Recenzje i dyskusje nad omawianymi tekstami prowadzą do wprowadzania pożądanych uzupełnień i korekt.

Konferencje polegają na rewizji informacji zawartych w uniwersyteckich podręcznikach takich jak History of Western Civilization lub History of World Civilization, czy też Western Society stanowiących podstawowe źródło wiedzy o historii, społeczeństwach i kulturze krajów Europy i świata. Teksty zawarte w tych źródłach obowiązują wszystkich studentów, niezależnie od kierunku studiów na terenie Stanów Zjednoczonych i w krajach kultury anglosaskiej. Obraz przeszłości Polski w USA i świecie anglosaskim w dużej mierze kształtuje niewielka grupa około 15 wydawców i około 50 historyków.

Więcej w całej audycji: www.polskieradio.pl

Gospodarzem programu był Krzysztof Grzybowski.