Przywracanie zapomnianej historii (Centrum historii miejskiej Europy Środkowo-Wschodniej)

Dodano: 24.06.2015 r.

24 czerwca Centrum Historii Miejskiej gościło uczestników trzynastej konferencji/seminarium naukowego pt.: "Przywracanie zapomnianej historii. Wyobrażenia o Europie Środkowo-Wschodniej w anglojęzycznych podręcznikach akademickich".

Wizyta na Ukrainie już po raz drugi może odbyć się dzięki dotacji Fundacji PZU.

Pomysłodawcą projektu jest prof. Andrzej Kamiński z Dep. Historii w Georgetown University w Waszyngtonie. Ideą projektu jest wprowadzenie uzupełnień i korekt w anglojęzycznych podręcznikach akademickich przeznaczonych dla studentów i doktorantów w Stanach Zjednoczonej Ameryki, Kanadzie, Wielkiej Brytanii, Australii i innych krajach anglojęzycznych w odniesieniu do historii Polski i krajów Europy Środkowo-Wschodniej.

Uruchomiony w 2006 r. program badawczy okazał się dobrym narzędziem skutecznego oddziaływania na treść kolejnych edycji najważniejszych podręczników dotyczących naszej części Europy, a tym samym właściwym kierunkiem działań zmierzających do poprawy wizerunku Polski i regionu. Polega on na bezpośredniej współpracy z autorami konkretnych, zidentyfikowanych ze względu na cele programu, podręczników, a także – co nie mniej ważne – z ich wydawcami. Dotychczas poddane zostały w ramach tego programu krytyce 54 podręczniki, co zaowocowało wprowadzeniem do kolejnych ich edycji obszernych uzupełnień i przede wszystkim zmiany perspektywy postrzegania naszej historii. Zainteresowanie naszym punktem widzenia, respekt wobec nieznanej historiografii, dotyczącej Europy Środkowej i Wschodniej, wyniesione z kolejnych konferencji owocuje wprowadzaniem obszernych informacji o naszym obszarze, któremu wcześniej autorzy nie poświęcali uwagi.

W tym roku analizowanych będzie jedenaście tekstów, wśród których zostaną poddane krytyce polskich i ukraińskich historyków dwa teksty dotyczące historii Ukrainy: autorstwa Serhy Yekelchyka, Ukraine: Birth of Modern Nation, którego wydawcą jest Oxford University Press i Zbigniewa Wojnowskiego, Socialist Ukraine, 1956-1985 – wydawca University of Toronto Press.

Dotychczasowa współpraca z amerykańskimi, brytyjskimi i kanadyjskimi wydawnictwami uniwersyteckimi w Harvardzie, Yale, Oxfordzie (New York), Cambridge, Pittsburghu, Toronto i innymi, przynosi efekty. Współpracując z uniwersytetami, edytorami oraz autorami podręczników akademickich budujemy szeroką koalicję na rzecz poprawy wizerunku i znajomości historii Polski i jej sąsiadów. Podręczniki te są wydawane w wielu edycjach, uzupełnianych o najnowsze wydarzenia i w nakładach sięgających setek tysięcy egzemplarzy - siła ich oddziaływania jest więc olbrzymia. Autorzy i edytorzy podręczników dyskutując z ekspertami-historykami, wspólnie próbują pokonać różnice interpretacyjne, obalić stereotypowe ujęcia i usunąć istniejące błędy faktograficzne.

Organizatorem konferencji jest Fundacja Przestrzeni Obywatelskiej i Polityki Społecznej. Partnerami Fundacji od początku realizacji projektu są Georgetown University i Polska Akademia Umiejętności. Do grona partnerów należą także International Visegrad Fund, Muzeum Historii Polski i Studium Europy Wschodniej w Uniwersytecie Warszawskim. Organizację konferencji wspiera także Fundacja PZU.

Źródło: Centrum historii miejskiej Europy Środkowo-Wschodniej we Lwowie