Przywracanie zapomnianej historii w Płocku (plock.eu)

Dodano: 16.06.2016 r.

Płock znalazł się w tym roku na liście miast, które odwiedzają uczestnicy XIV Konferencji pn. „Przywracanie zapomnianej historii. Wyobrażenia o Europie Środkowo-Wschodniej w anglojęzycznych podręcznikach akademickich”.

Konferencja odbyła się w dniach 12 – 28 czerwca.

Jej organizatorem jest Fundacja Przestrzeni Obywatelskiej i Polityki Społecznej. Współorganizatorzy to: Narodowe Centrum Kultury, Polska Akademia Umiejętności, Studium Europy Wschodniej UW, Muzeum Historii Polski, Georgetown University, Washington, oraz partnerzy z krajów Grupy Wyszehradzkiej: Masaryk University, Brno, Slovak Academy of Sciences, Bratislava, University of Pécs.

Celem długoterminowego projektu, zainicjowanego przez prof. Andrzeja S. Kamińskiego, założyciela Fundacji Przestrzeni Obywatelskiej i Polityki Społecznej, jest wprowadzenie istotnych zmian do anglojęzycznych podręczników historii poświęconych kulturze europejskiej i historii świata. Omawiane podręczniki najczęściej pomijają albo wypaczają obraz polskiej historii, kultury i współczesności naszego kraju. Należący do tzw. ”core curriculum” przedmiot Historia Europejskiej Cywilizacji lub zamiennie Cywilizacje Świata (lub Historia Świata) obowiązuje na wszystkich kierunkach studiów, we wszystkich college’ach amerykańskich. Ze względu na masowość odbiorcy, podręczniki ukazują się w setkach tysięcy egzemplarzy, a po wznowieniach osiągają nawet milionowe nakłady. Periodyczne reedycje tych książek (z reguły co dwa, trzy lata) stwarzają możliwość wprowadzania zmian i korekt do kolejnych wydań.

Istotną częścią każdej konferencji jest również zapoznawanie jej uczestników z bogatym dziedzictwem kulturowym Polski, obiektami i zabytkami ważnymi, także z punktu widzenia historii Europy i świata.

W tym roku w programie pobytu uczestników konferencji znalazły się: Warszawa, Płock, Kraków, Oświęcim, Budapeszt, Pècs. Uczestnicy konferencji odwiedzili nasze miasto w dniach 14 – 16 czerwca i zwiedzili Muzeum Żydów Mazowieckich, Towarzystwo Naukowe Płockie, Bazylikę Katedralną oraz LO im. Marsz. St. Małachowskiego. 

Źródło: plock.eu