XVI Konferencja/Seminarium Naukowe pt.: „Przywracanie zapomnianej historii. Wyobrażenia o Europie Środkowo-Wschodniej w anglojęzycznych podręcznikach akademickich”

Dodano: 27.06.2018 r.

W dniach 8-23 czerwca odbyła się XVI Konferencja/Seminarium Naukowe pt: Przywracanie zapomnianej historii. Wyobrażenia o Europie Środkowo-Wschodniej w anglojęzycznych podręcznikach akademickich (angielski tytuł: Recovering Forgotten History. The Image of East-Central Europe in English-Language Academic and Textbooks).

Konferencja została objęta patronatami: 
– Patronatem Narodowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy w Stulecie Odzyskania Niepodległości 
– Honorowym Patronatem Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosława Gowina 
– Honorowym Patronatem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

Donorzy i partnerzy konferencji: Polska Fundacja Narodowa, Fundacja PGNiG, Departament Historii — Georgetown University, Instytut Adama Mickiewicza, Polska Akademia Umiejętności, Muzeum Historii Polski, Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego.

Obrady przeprowadzono w Krakowie i w Warszawie; ponadto nasi goście mieli możliwość zwiedzania zabytków: w Krakowie i Warszawie, Zamek w Łańcucie i Synagoga, Muzeum im. Rodziny Ulmów w Markowej, zabytków Sandomierza, Radomia, Zakroczymia oraz Muzeum i Cmentarz Palmiry.

Dzięki życzliwości i zaangażowaniu Fundacji PGNiG, obrady odbyły się również w siedzibie PGNiG, gdzie goście mieli możliwość zwiedzania Muzeum Gazownictwa. Gości powitał Piotr Woźniak — Prezes PGNiG, wręczając uczestnikom specjalnie przygotowane na tę okazję ryngrafy w stulecie odzyskania niepodległości Polski.

Polska Fundacja Narodowa obdarowała gości pięknym albumem pt.: „Święty Jan Paweł II i Jego Europa”, wydanym w trzech językach. Szczególnie prof. James Felak, autor dyskutowanego podczas Seminarium manuskryptu: „Pielgrzymki Jana Pawła II w Polsce, 1979 do 1991” był poruszony i wdzięczny za tak wspaniały prezent.

Jedną sesję, na zaproszenie Profesora Wojciecha Fałkowskiego — Dyrektora Zamku Królewskiego — przeprowadzono na Zamku w Sali Matejkowskiej, po której goście zwiedzili Zamek.

Zwiedzanie najcenniejszych pamiątek historii Polski, stanowiący każdorazowo ważny element projektu, spotyka się niezmiennie z wielkim zainteresowaniem gości.

W obradach udział wzięło dziesięcioro autorów, ośmioro redaktorów — przedstawicieli wydawnictw — oraz trzydziestu trzech ekspertów. Konferencji przewodniczył (po raz szesnasty) prof. Andrzej S. Kamiński; część obrad prowadzili prof. John Merriman i prof. Adam Kożuchowski. Podobnie do lat poprzednich, reprezentowane były, w osobach redaktorów odpowiedzialnych za działy historyczne, czołowe wydawnictwa amerykańskie i kanadyjskie: Harvard University Press, University of Pittsburgh Press, Oxford University Press, University of Toronto Press, a także: Indiana University Press, McGill-Queen’s University Press, Rowman & Littlefeld i po raz drugi w dziejach projektu wydawnictwo niemieckie: Verlag Ferdinand Schöningh.

Pozycje zgłoszone pod dyskusję w czasie tegorocznej konferencji reprezentują szczególnie szeroki zakres tematów — co pokazuje rosnące zainteresowanie problematyką Polski i regionu w USA, Kanadzie i Niemczech. Dwa manuskrypty dotyczą historii najnowszej Polski: Jamesa Felaka: John Paul II’s Pilgrimages to Poland, 1979 to 1991 i Eunice Blavascunas: Of Forests and Time: An Ethnography of the Bialowieza Forest. Kolejny, Andriya Zayarnyuka: Switching Tracks: Lviv Railway Terminal’s Journey Through the Twentieth Century, poświęcony dziejom Lwowa opowiedzianym przez pryzmat dworca kolejowego, prezentuje panoramę historii miasta od drugiej połowy XIX wieku aż po wiek XXI. Trzy manuskrypty dotyczą historii Żydów polskich i stosunków polsko-żydowskich w latach II wojny i tuż po niej (Eliyany Adler: Exile and Survival: Polish Jewish Refugees in the Soviet Union During World War II, Łukasza Krzyżanowskiego: Ghost Citizens: Jewish Return to a Postwar City i Jarosława Piekałkiewicza: Dance with Death: A Holistic View of Saving Polish Jews During the Holocaust). Projekt pierwszej powojennej biografii Józefa Piłsudskiego pióra amerykańskiego autora zaprezentował Joshua Zimmerman. Pierwszych dekad XX wieku w środkowoeuropejskim ujęciu porównawczym dotyczą prace Iryny Vushko (historia polityczna) i Macieja Górnego (historia nauki). Badaczka teorii wojskowości Vanya Bellinger przedstawiła studium nawiązujące do dziejów powstania listopadowego. Dwie monografie dotyczyły historii nowożytnej polskiej oraz polsko-ukraińsko-rosyjskiej: manuskrypt o liberum veto autorstwa Catherine McKenny oraz Tatiany Tairovej: biografia Iwana Mazepy.

Zgodnie z przyjętą od początku funkcjonowania konferencji metodą, dyskusje nad tekstami przebiegały dwuetapowo. Wstępnie eksperci wygłaszali krótką ogólną opinię o omawianym tekście, a następnie przechodzili do szczegółowych dyskusji nad poszczególnymi fragmentami według formuły „strona po stronie.” Jak zwykle, przeważały uwagi i zastrzeżenia faktograficzne oraz prośby o uściślenie bądź rozwinięcie poszczególnych wątków, a także uwzględnienie dodatkowych odniesień do istniejącej literatury przedmiotu. 

Wszystkie wygłoszone w trakcie dyskusji uwagi, wraz z odpowiednimi odniesieniami bibliograficznymi oraz dalszymi uściśleniami, zostaną przekazane wydawnictwom i autorom w formie pisemnej. Zadaniem konferencji była pomoc autorom i wydawcom uczynienia lepszymi i bardziej wartościowymi ich teksty za pomocą życzliwych i merytorycznych sugestii i uwag.

Autorzy, podobnie do poprzednich konferencji, gorąco i szczerze dziękowali ekspertom za ich wnikliwe uwagi oraz zgłaszane poprawki i uzupełnienia. Z doświadczenia wiemy, że tego rodzaju słowa nie są tylko grzecznościowe, ale zapowiadają wprowadzenie treści korzystnych dla wizerunku Polski w świecie.

Szczegółowe sprawozdanie znajduje się pod linkiem.

Do pobrania

Program Konferencji 2018.pdf